Småt er godt for integrationen

Skal vi løse integrationsvanskelighederne i det danske land, så skal vi kigge væk fra Aarhus, Odense og København. I de mindre samfund finder man nemlig ofte nøglen til den vellykkede integration. Samsø er måske det bedste eksempel.

Af Oskar Enemark, Simon Heegaard og Mark Busted

Øen er blevet afhængig af de udenlandske tilflyttere, mener Michael Böss, lektor emeritus i historie og samfundsforhold fra Aarhus Universitet.

Foto: Mai-Britt Boa – michaelboss.dk/pressekontakt

”Samsø er speciel, fordi man i årtier har været vant til at modtage sæsonarbejdere primært fra Østeuropa. Samtidig er der altid lokale forhold, der gør sig gældende – altså, hvordan befolkningen tager imod dem, der kommer. Og der har samsingerne vænnet sig til at tage godt imod de nye, fordi de ved, at de ikke kan undvære dem”, siger Michael Böss.

Integrationen fungerer bedre i mindre samfund
Samsøs befolkningstal har i mange år været faldende, men de senere år har det ligget stabilt mellem 3500-4000. Der bor mennesker fra 45 forskellige lande, men alligevel er det ikke integrationsspørgsmål, der fylder debatsiderne – som mange andre steder i landet.

Men det er ikke kun på Samsø, at det går godt. Der er en tendens til, at jo mindre samfundet er, jo bedre går integrationen, fortæller Michael Böss.

”Hvis man lever tæt op ad hinanden, så lærer man hinanden at kende. I en storby er man anonymiseret på en helt anden måde. Man kan bo i en opgang i 30 år uden at kende dem, der bor lige ved siden af. Man kan ikke bo i et mindre samfund og ikke kende sine naboer på samme måde.”

Men det er ikke den gængse opfattelse af, hvad der fungerer bedst, hverken fra dem, der selv skal integreres eller det omkringliggende samfund.

”Mange indvandrere vælger at bosætte sig i de store byer, så de kommer tættere på flere, der minder om dem selv. De tænker, at det vil hjælpe dem med at blive bedre integreret, men tværtimod viser forskningen, at det modsatte sker – de bliver mere isolerede og bliver ikke i samme grad optaget i foreninger og lignende, som jo ellers er en oplagt måde at blive integreret i et samfund”, siger Michael Böss.

Tilbage til lokalsamfundet
Ifølge Michael Böss kan man altså lære af Samsø og lignende lokalsamfund. Men også uden for landets grænser kan der være god inspiration at hente, når vi ønsker at forbedre integrationen i Danmark.

”I England har lokale myndigheder haft fokus på at inddele de større byer i mindre communities. Det bliver lettere at danne netværk og integrere. Den tankegang er aldrig rigtig slået igennem i Danmark, men jeg tror, at de kunne være hjælpe.”